Footer item question icon

מה זה Adebly?

פרסום ייחודי מותנה מיקום.
Adebly  תיתן פתרונות פרסום ייחודיים ע"פ המיקום הדרוש.

כל מפרסם יוכל לבצע חיפוש קמפיינים ע"פ דרישת מיקום ולצפות במגוון הקמפיינים הנמצאים באזור שלך. הקמפיינים פרושים על המפה וניתן לבחור את קמפיין או מספר קמפיינים ע"פ הפרסום והמיקום המתאים לך!

מגוון רחב ויצירתיות.
Adebly  אינה מקובעת ונותנת במה לכל מי שמעוניין לבצע עבודות פרסום ועבר תהליך ביקורת מוקפדת וצמודה לצורך אישור הקמפיין פרסום שעולה לאוויר.

הקמפיינים, יצירתיים ככל שיהיו, רק הולכים ומשתבחים עם הזמן. צריך לזכור שמי שמעלה קמפיין פרסום הינו מקצוען ומתייחס לביצוע הקמפיין כאל עבודה לכל דבר – זוהי הדרישה שלנו. קמפיינים שלא בוצעו לא יקבלו תשלום!

אמינות, ייחודיות ויצירתיות.

Footer item page icon

פלטפורמת ניהול

Adebly  נותנת לכוכב את הפלטפורמה המושלמת לניהול הקמפיינים במספר קטגוריות:

ניהול קמפיינים וניהול הזמנות -  Adebly  מעניקה פלטפורמט ניהול אשר מאפשרת מעקב שוטף הנוגע להתנהלות המקצועית באתר בין אם מדובר בקמפיינים פעילים, התראה על תשלומים, הזמנות התראות וכו'.

הפעילות מתועדת ומסודרת כך שלמשתמש ניתנת היכולת לבצע מעקב צמוד של כל ההזמנות ולתת מענה מהיר ומקצועי ככל שניתן.

ניהול פיננסים – התנהלות כספים שמתעדת את כל ההכנסות או ההוצאות בצורה מסודרת ומאורגנת ע"פ: שם הקמפיין, תאריך, שעת ביצוע העברה, שם מבצע ההעברה, סכום ההעברה וכו'... וכל זאת בממשק נוח למשתמש. אין צורך בידע קודם לצורך שימוש במערכת.

כל אחד יכול להיות "כוכב"

Footer item book icon

מדריך לבניית קמפיין

כשרוצים לבנות קמפיין פרסום צריך להבין מה אנחנו רוצים למכור או יותר נכון, מה אנחנו מסוגלים לעשות הכי טוב? האם יש משהו ייחודי שניתן לעשות שיבדיל אותי מאחרים?

  • שלב ראשון -שאלות
  • שלב שני –אפיון קמפיין
  • שלב שלישי –"פתח קמפיין"
  • שלב רביעי –יישום הקמפיין

להרוויח קרוב לבית ובזמנך הפנוי

Footer item graphic icon

עמלות ותשלומים

המפרסם יבצע העברת כספים לפני שהחל הקמפיין ולאחר שאושר הקמפיין ע"י הכוכב.
הכספים יועברו למערכת  Adebly  בנאמנות. הכספים יעברו לכוכב רק לאחר שזה ביצע הוכחת ביצוע לקמפיין.
היה והכוכב לא ביצע הוכחת ביצוע, לא יועבר לו התשלום והכספים יוחזרו למפרסם באופן מידיי.

Adebly  תגבה עמלה מהכוכב על סך 20% מעלות כל קמפיין.
קמפיינים שנעשים בהתנדבות אינם גוררים תשלום כמובן.
מע"מ – המע"מ אינו כלול במחיר והמפרסם יבצע תשלום בתוספת מע"מ כחוק. חומרי פרסום – המפרסם הוא זה שמספק את חומרי הפרסום על פי צרכיו. חומרי הפרסום אינם כלולים במחיר.